Trang chủTin tứcTin công tyHỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ NGÀNH QUẢNG CÁO

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ NGÀNH QUẢNG CÁO

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ NGÀNH QUẢNG CÁO 

–   Nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ nhóm CB quản lý của Hatuba nắm bắt bổ sung thêm về hoạt động quảng cáo OOH và định lượng hiệu quả quảng cáo OOH.

kiến thức quảng cáo

–    Công ty Quảng cáo Hatuba đã tổ chức 1 buổi Hội thảo về chuyên đề về ngành Quảng cáo OOH:

–    Địa điểm:Hội Trường tầng 3-Văn phòng Công ty.

Hội thảo chuyên đề về ngành quảng cáo 1

Hội thảo chuyên đề về ngành quảng cáo 2

–    Chủ trì Hội thảo: Thầy Đỗ Kim Dũng – Viện trưởng Viện nghiên cứu & Đào tạo Quảng cáo Việt Nam

Hội thảo chuyên đề về ngành quảng cáo 3

Hội thảo chuyên đề về ngành quảng cáo 4