Trang chủ » Dự án » Pano tuyên truyền dự án vahip tại Thanh Hóa
Pano tuyên truyền dự án vahip tại Thanh Hóa
Vị trí 36 xã, thị trấn thuộc 4 huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc

Mô tả

– Pano tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người tại 36 xã, thị trấn thuộc 4 huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc. 

– Dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm,cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” (VAHIP) được triển khai ở 11 tỉnh : Lạng Sơn, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp với mục tiêu là nâng cao hiệu quả của các dịch vụ thú y và y tế, nhằm giảm rủi ro về sức khỏe của con người và gia cầm do cúm gia cầm gây ra.

– Thực hiện kế hoạch năm 2012, tháng 6 năm 2013 Ban quản lý dự án VAHIP Tỉnh Thanh Hóa đã ký hợp đồng với công ty TNHH Hatuba thiết kế và lắp đặt các Pano ngoài trời Thanh Hóa – tuyên truyền tại 36 xã, thị trấn thuộc 4 huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc. 

– Với sự nỗ lực hết mình, công ty Hatuba đã bố trí nhân sự,nhân công thiết kế và tổ chức lắp đặt và hoàn thiện các pano đúng tiêu chuẩn kỹ thuật,tiến độ mà hai bên đã ký kết. Các pano ngoài trời tuyên truyền được đặt tại các vị trí thu hút tầm nhìn đã góp phần rất lớn trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người.