BILLBOARD 30

Pano Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa

Tầm nhìn Thiệu Hóa - TP. Thanh Hóa
Kích thước 1000mx1800m
Tỉ trọng 180.000 lượt người ngày
Kích thước 10mx5m x 2mặt
Cấu trúc Pano 1 trụ, khung thép, hợp kim, in bạt
Đơn vị Call
Thời gian thực hiện Call

– Quy trình triển khai:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.

Bước 2: Ký hợp đồng

Bước 3: Nhận file thiết kế gốc của khách hàng

Bước 4: Test bản mẫu khách hàng duyệt

Bước 5: In bạt chính thức

Bước 6: Căng bạt lên Pano

Bước 7: Nghiệm thu

Bước 8: Hoàn thiện các hồ sơ liên quan