BILLBOARD 38

Tầm nhìn TP. Thanh Hóa – Hà Nội – TP. Thanh Hóa
Kích thước 700m- 1500m
Tỉ trọng 50.000 lượt người/ ngày
Kích thước 18mx8mx3 mặt
Cấu trúc Khung thép, căng bạt hiflex
Đơn vị Call
Thời gian thực hiện Call

– Quy trình triển khai:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.

Bước 2: Ký hợp đồng

Bước 3: Nhận file thiết kế gốc của khách hàng

Bước 4: Test bản mẫu khách hàng duyệt

Bước 5: In bạt chính thức

Bước 6: Căng bạt lên Pano

Bước 7: Nghiệm thu

Bước 8: Hoàn thiện các hồ sơ liên quan