Trang chủTin tứcTin công ty“Thanh Hóa – Quảng Nam 60 năm nghĩa nặng tình sâu”

“Thanh Hóa – Quảng Nam 60 năm nghĩa nặng tình sâu”

“Thanh Hóa – Quảng Nam 60 năm nghĩa nặng tình sâu”

– Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam (12/3/1960 – 12/3/2020) ; UBND Tỉnh Thanh Hóa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa tỉnh Thanh hóa – Quảng Nam nhằm phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh đã có mối quan hệ truyền thống gắn bó, ruột thịt, keo sơn, nghĩa nặng tình sâu, được xây dựng và phát triển từ những năm tháng gian khó, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

– Việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng của hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam, nhằm phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận và tin tưởng của nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam

– Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá nét đẹp của vùng đất và con người Xứ Thanh và Xứ Quảng; các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Tỉnh Thanh Hóa và Tỉnh Quảng Nam đến du khách trong và ngoài nước.

– Là sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Công ty TNHH Hatuba vinh dự được phối hợp cùng với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa thực hiện tuyên truyền nội dung, hình ảnh của lễ kỷ niệm 60 năm lên hệ thống tuyên truyền và đặc biệt trên 2 màn hình led cỡ lớn tại Quảng trường Lam Sơn TP. Thanh Hóa để phục vụ cho công tác tuyên truyền xã hội hóa.