Trang chủTin tứcTin tức chuyên ngànhCÔNG ĐOÀN HATUBA HƯỞNG ỨNG “THÁNG CÔNG NHÂN”

CÔNG ĐOÀN HATUBA HƯỞNG ỨNG “THÁNG CÔNG NHÂN”

THÁNG 5 LÀ “THÁNG CÔNG NHÂN” – LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG

– “Tháng Công nhân” hằng năm,  với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến độ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hoá đất nước

tháng công nhân 1

– Để hưởng ứng theo “ Tháng công nhân”, Đài truyền hình Thanh Hóa tiến hành ghi hình phóng sự về công tác an toàn lao động, công tác thực hiện bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn thi công tại Công ty quảng cáo Hatuba.

tháng công nhân 2

– Công đoàn Công ty Hatuba  luôn trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho anh em công nhân.

tháng công nhân 4

tháng công nhân 5

tháng công nhân 6

tháng công nhân 7

tháng công nhân 8

Hatuba – Vì sự phát triển cộng đồng các doanh nghiệp