Trang chủ » Cụm thi đua số 17 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Cụm thi đua số 17 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 11-2, tại huyện Bá Thước, Cụm thi đua số 17 tỉnh Thanh Hoá (khối các doanh nghiệp gồm 10 đơn vị theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 11-2-2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Cụm thi đua số 17 gồm các đơn vị: Tổng Công ty CP Hợp Lực, Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa, Công ty CP Dạ Lan, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, Công ty TNHH Thương mại Công nghệ điện tử tin học G8, Công ty CP Thiện Xuân – Lam Sơn, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa, Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, Công ty TNHH Hatuba. Trưởng cụm là Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Năm 2022, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 17 đã chủ động phát huy nội lực, có nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động dịch vụ. Từ đó, hoạt động của các đơn vị vẫn được duy trì và phát triển tốt, giữ vững vị thế và uy tín thương hiệu trên thị trường, duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước.

Công ty TNHH Hatuba ký thỏa ước kinh doanh trong năm 2023

Các đơn vị cũng tăng cường liên doanh, liên kết, sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tổng doanh thu năm 2022 của các thành viên trong cụm đạt hơn 20.000 tỷ đồng.

Công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của các đơn vị.

Nhiều phong trào thi đua của các đơn vị trong cụm có sức lan tỏa, được cả hệ thống chính trị trong các đơn vị cùng hưởng ứng, tham gia tích cực. Công tác sơ kết, tổng kết đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhiều gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến. Nội dung thi đua luôn được đổi mới và ngày càng nâng cao chất lượng. Các phong trào thi đua luôn mang tính trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn.

Cụm thi đua số 7 trao cờ luân lưu

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nghiêm túc đánh giá những hạn chế, yếu kém, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động thi đua – khen thưởng, bàn biện pháp khắc phục trong năm 2023. Trong đó, hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đó là: Ổn định đời sống, việc làm cho cán bộ nhân viên và người lao động; đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; động viên, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho các phong trào thi đua phát triển; tăng cường giao lưu, học tập và nhân rộng mô hình tiên tiến trong cụm.

Để ghi nhận thành tích, đóng góp của các điển hình tiên tiến, tiêu biểu vào phong trào thi đua, hội nghị đã lựa chọn, suy tôn các đơn vị dẫn đầu nhất, nhì, ba lần lượt là: Tổng Công ty CP Hợp Lực, Công ty TNHH Hatuba, Công ty CP Dạ Lan. Đồng thời, các thành viên trong cụm cũng thống nhất đề nghị Tổng Công ty CP Hợp Lực được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Công ty TNHH Hatuba đề nghị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022.

Hội nghị cũng đã bầu Trưởng cụm, Phó trưởng cụm năm 2023; tiến hành ký kết giao ước thi đua, xây dựng và thống nhất kế hoạch hoạt động với quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của cụm năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ngoài lề chương trình hội nghị là chương trình từ thiện của cụm thi đua số 17 đã trao tặng 20 bộ bàn ghế cho học sinh trường THCS trị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh.

Cụm thi đua số 17 trao tặng 20 bộ bàn ghế học sinh cho trường THCS Trị trấn Lang Chánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.