Trang chủ » GIẤY KHEN THƯỜNG TỪ CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA

GIẤY KHEN THƯỜNG TỪ CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hóa, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.️


giấy khen cục thuế

Công ty TNHH Hatuba là một trong những đơn vị vinh dự được nhận giấy khen vì có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018
Hatuba – Công ty Quảng cáo – sự kiện – truyền thông hàng đầu tại Thanh Hóa